Mã lỗi của biến tần Rockwell - Powerflex 4

Mã lỗi của biến tần Rockwell - Powerflex 4
F2Auxiliary InputLỗi thiết bị bên ngoài1. Kiểm tra thiết bị / dây nối vào chân Ex. Fault
2. Kiểm tra dây truyển thông với biến tần
F3Power LossMất nguồn1. Kiểm tra nguồn cấp vào biến tần
2.Kiểm tra cầu chì thiết bị
F4UnderVoltageThấp ápNguồn cấp bị thiếu áp hoặc Biến tần bị hỏng
F5OverVoltageQuá ápSóng hài trên đường dây, hoặc do thời gian dừng động cơ ngấn
F6Motor StalledMotor quá tải khi tăng tốcTăng khoản thời gian tăng tốc hoặc thông số Current limit thấp hơn giá trị động cơ
F7Motor OverloadMotor quá tảiTăng khoản thời gian tăng tốc hoặc giảm tải cho động cơ
F8Heatsink OvrTmpBiến tần quá nhiệt1. Kiểm tra bụi bẩn làm cản trở biến tần phát nhiệt
2. Kiểm tra quạt giải nhiệt
F12HW OverCurrentQuá dòng phần cứngKiểm tra thông số Boot hoặc DC brake và các trường hợp làm phát sinh dòng điện lớn
F13Ground FaultLỗi chạm đấtKiểm tra motor hoặc dây dẫn động lực bị chạm đất
F33Auto Rstrt Tries
F38Phase U to GndPha U chạm đất
Kiểm tra các dây dẫn động lực
Kiểm tra cách điện motor
Thay thế biến tần nếu lỗi này không thể reset
F39Phase V to GndPha V chạm đất
F40Phase W to GndPha W chạm đất
F41Phase UV ShortNgắn mạch pha U-V
F42Phase UW ShortNgắn mạch pha U-W
F43Phase VW ShortNgắn mạch pha V-W
F48Params DefaultedThông số biến tần về mặc định
F63SW OverCurrentDòng quá ngưỡng đặt tại A448Kiểm tra tải motor và thông số A998
F64Drive OverloadBiến tần quá tảiGiảm tải motor, tăng thời giân tăng tốc
F70Power UnitLỗi board công suấtTắt nguồn bật lại, thay biến tần nếu không hết lỗi
F71Net LossLỗi Kết nối mạng truyền thông
Kiểm tra dây nối truyền thông
Kiểm tra cài đặt của Adaptor
Kiểm tra trạng thái mạng
F81Comm LossMất Kết nối mạng truyền thông
F100Parameter ChecksumLỗi Checksum
F122I/O Board FailLỗi board I/OTắt nguồn bật lại, thay biến tần nếu không hết lỗi

Comments