Biến tần Rockwell - Powerflex 40

Đặc điểm:

 • Dải công suất:
  • 100...120V: 0.4...1.1 kW / 0.5...1.5 Hp / 2.3...6 A
  • 200...240V: 0.4...7.5 kW / 0.5...10 Hp / 2.3...33 A
  • 380...480V: 0.4...11 kW / 0.5...15 Hp / 1.4...24 A
  • 500...600V: 0.75...11 kW / 1...15 Hp / 1.7...19 A
 • IP20 NEMA/UL Type Open, plate drive, flange mount, IP66 NEMA/UL Type 4X/12, and DIN rail
 • Optional IP30 NEMA/UL Type 1 conversion kit
 • Môi trường làm việc lên tới 50 °C (122 °F) 
 • V/Hz and sensorless vector control, as well as process PID
 • Tích hợp truyền thông RS-485
 • Có các module tùy chọn truyền thông DeviceNet™, ControlNet™, and EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™,LonWorks®
 • Bảo overload, ramp regulation, and flying start
 • StepLogic® cho phép hoạt động đôc lập không phụ thuộc position controller
 • Cài đặt thông số trên bàn phím LCD, remote keypad, và phần mềm
Mã Chọn Biến Tần Rockwell - PowerFlex 40
Mã Biến TầnVoltakWHPAmp
22B-A012N11422B-A012N10422B-A012H20422B-A012F104
240VAC
1PH
2.2312
22B-A2P3N11422B-A2P3N10422B-A2P3H20422B-A2P3C10422B-A2P3F1040.370.52.3
22B-A5P0N11422B-A5P0N10422B-A5P0H20422B-A5P0C10422B-A5P0F1040.7515
22B-A8P0N11422B-A8P0N10422B-A8P0H20422B-A8P0C10422B-A8P0F1041.528
22B-B012N10422B-B012H20422B-B012C10422B-B012F104
240 (208)VAC
3PH
2.2312
22B-B017N10422B-B017H20422B-B017C10422B-B017F1043.7517
22B-B024N10422B-B024H20422B-B024F1045.57.524
22B-B033N10422B-B033H20422B-B033F1047.51033
22B-B2P3N10422B-B2P3H20422B-B2P3C10422B-B2P3F1040.370.52.3
22B-B5P0N10422B-B5P0H20422B-B5P0C10422B-B5P0F1040.7515
22B-B8P0N10422B-B8P0H20422B-B8P0C10422B-B8P0F1041.528
22B-D010N10422B-D010H20422B-D010C10422B-D010F104
480VAC
3PH
4510
22B-D012N10422B-D012H20422B-D012F1045.57.512
22B-D017N10422B-D017H20422B-D017F1047.51017
22B-D024N10422B-D024H20422B-D024F104111524
22B-D1P4N10422B-D1P4H20422B-D1P4C10422B-D1P4F1040.370.51.4
22B-D2P3N10422B-D2P3H20422B-D2P3C10422B-D2P3F1040.7512.3
22B-D4P0N10422B-D4P0H20422B-D4P0C10422B-D4P0F1041.524
22B-D6P0N10422B-D6P0H20422B-D6P0C10422B-D6P0F1042.236