Powerflex 523


Biến tần Powerflex 523 là một series nằm trong dòng biến tần 520 của Rockwell, đây là dòng biến tần component thế hệ mới của Allen-Bradley. dòng biến tần Powerflex 520 ra đời nhằm đáp ứng nền tảng Logix của Rockwell trong những ứng dụng phổ thông đòi hỏi dùng biến tần.
Dải công suất:
    - PowerFlex 523 AC drives: 0.2...22 kW/0.25...30 Hp in
global voltages from 100-600V

    Đặc điểm nổi bật của powerflex 523 là chứ năng powerfree, có nghĩa là có thể upload, download, flash firmware cho biến tần qua cổng USB, 
+ Ứng dụng cho tải nặng chịu quá tải 150% trong 60s và 180% trong 3s
+ Tích hợp sẵn cổng RS485 (Modbus RTU)
+ Các option hỗ trợ: Dual-port EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP
+ Phần mềm lập trình, online: Rslogix 5000, Studio 5000, Connected Component Workbench
+ 2 cổng Analog Input, 1 Analog output, 5 DI và 1 relay out dùng cho nhiều chức năng
POWER FLEX 523

Lựa chọn sản phẩm theo mã sau:
200...240VAC, Ngõ vào 1 pha, ngõ ra 3 pha, 50/60 Hz
 Công Suất 
(KW)
 Dòng Điện
(A)
 Frame Size     Mã Hàng (Không Filter) Mã Hàng (Có Filter)
 0.2 1.6 A25A-A1P6N104 25A-A1P6N114 
 0.42.5 A 25A-A2P5N104 25A-A2P5N114
 0.75 4.8 A 25A-A4P8N104 25A-A4P8N114
 1.5 8 B 25A-A8P0N104 25A-A8P0N114
 2.2 11 B 25A-A011N104 25A-A011N114

200...240VAC, Ngõ vào 3 pha, ngõ ra 3 pha, 50/60 Hz
 Công Suất
Tải Thường 
(KW)
 Công Suất
Tải Nặng 
(KW)
 Dòng Điện
(A)
 Frame Size     Mã Hàng (Không Filter) Mã Hàng (Có Filter)
 0.2 0.2 1.6A25A-B1P6N104-
 0.4 0.42.5 A25A-B2P5N104-
 0.75  0.75 4.8 A25A-B5P0N104-
 1.5 1.5 8A25A-B8P0N104 -
 2.2  2.2 11A 25A-A011N104-
 4  4 17.5B 25A-B017N104 -
 5.55.5 24 C 25A-B024N104 -
 7.5  7.532.2  25A-B032N104
 11  1148.3  25A-B048N104 -
 15  11 62.1E25A-B062N104  -

380...480VAC, Ngõ vào 3 pha, ngõ ra 3 pha, 50/60 Hz
Công Suất
Tải Thường 
(KW)
 Công Suất
Tải Nặng 
(KW)
 Dòng Điện
(A)
 Frame Size     Mã Hàng (Không Filter) Mã Hàng (Có Filter)
 0.4 0.4 1.4A25A-D1P4N10425A-D1P4N114
0.750.752.3 A25A-D2P3N10425A-D2P3N114
1.51.54 A25A-D4P0N10425A-D4P0N114
 2.22.2 6A25A-D6P0N10425A-D6P0N114
4410.5B25A-D010N10425A-D010N114
5.55.5 13C 25A-D013N10425A-D013N114
7.57.517C 25A-D017N10425A-D017N114
111124 25A-D024N10425A-D024N114
 15  1130D 25A-D030N10425A-D030N114
18.5  1537E25A-D037N11425A-D037N114
 22 18.5 43 E 25A-D043N114 25A-D043N114

Comments