Nhận Lập Trình - Sửa Chữa Nâng Cấp Thiết Bị

1. Nhận lập trình PLC, Cài đặt biến tần cho các ứng dụng từ phổ thông cho đến các máy chuyên dụng. Thiết kế tủ điện điều khiển theo yêu cầu của nhà máy sản xuất hoặc những đối tác chế tạo máy.

2. Nhận sao lưu, back up dữ liệu trên biến tần đang dùng mà quý khách sợ rằng một ngày nào đó xảy ra sự cố và không biết cài đặt lại thông số thế nào.

3. Nhận back up, sao lưu dữ liệu các dòng PLC của Rockwell như controllogix, Compactlogix, micrologix 1100, micrologix 1200, micrologix 1400, micrologix 1500, SLC 500, micro 810, micro 820, micro 830, micro 850
Comments