Nhận sửa PLC RockWell/ALLEN-BRADLEY các loại như "Rockwell như controllogix, Compactlogix, micrologix 1100, micrologix 1200, micrologix 1400, micrologix 1500, SLC 500, micro 810, micro 820, micro 830, micro 850.."