• Phần mềm lập trình PLC Rockwell phiên bản mới nhất Studio 5000 version 28
  •     Phần mềm lập trình PLC version 28 mang lại những cải tiến cực kì mới đối với người lập trình PLC, tích hợp phần Graphic Designer giúp người lập trình có thể lập trình luôn màn hình và  PLC chỉ với 1 software. Hãy download và trải nghiệm phần mềm Studio 5000 theo link sau

 Software Studio 5000 version 28.00: 
 Phần 1: Download tại đây

           Phần 2Download tại đây
              Đối với dòng PLC phổ thông cho ứng dụng dưới 132 IO trở xuống chúng ta có dòng micro 800 , dòng PLC này được Rockwell hỗ trợ phần mềm miễn phí có tên là Connected Component Workbench. Đây cũng là một phần mềm rất mạnh mẽ được các chuyên gia của Rockwell thiết kế sử dụng để làm việc với tất cả các dòng biến tần, HMI dòng Panelview Component, bộ điều khiển động cơ servo Kinetix 3, khởi động mềm và PLC dòng nhỏ của Rockwell, Allen-Bradley
               Các bạn có thể tải phần mền CCW 9.0 mới nhất tại đây
  • Phần mềm lập trình HMI, SCADA, Panelview của Rockwell

Comments