HMI Rockwell - PanelView Component
 2711C PanelView ™
 là thiết bị hiển thị gắn bảng điều khiển cung cấp tùy chọn bàn phím hoặc màn hình cảm ứng cho đầu vào của nhà điều hành. Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018, dòng sản phẩm 2711C PanelView ™ model  C200 và C300 sẽ ngừng sản xuất và không còn có sẵn để bán. Khách hàng được khuyến khích chuyển sang sử dụng PanelView 800.

Thông tin thêm
Các model dừng sản xuất gồm:  2711C-F2M, 2711C-K2M, 2711-K3M và 2711C-T3M, 2711C-T10C, 2711C-T4T, 2711C-T6M và 2711C-T6T
Giải pháp thay thế
Sử dụng phần mềm Product Lifecycle Status để tìm thông tin vòng đời cụ thể của sản phẩm theo catalog number, vui lòng gọi phòng kỹ thuật để được tư vấn thêm