HMI Rockwell - PanelView Plus 6 Compact
Được nâng cấp từ PanelView™ Plus Compact 400, 600,1000 và có những cải tiến đáng kể:

       * Tăng tốc dộ bộ vi sử lý từ 350 MHz lên 1 GHz

       Tốc độ chuyển đổi giữa các màn hình nhanh hơn 70%

       Bộ nhớ hệ thống tăng từ 64MB RAM lên 256MB RAM

       Dung lượng lưu trữ (Flash storage) tăng từ 64MB lên 512MB

       Tăng độ sáng đèn chiếu màn hình nenesd (LED)

       Kết nối tốt hơn với thiết bị ngoại vi như máy in, chuột, bàn

   Hổ trợ ActiveX® Controls

   Cho phép kết nối từ xa (VNC, FTP and FactoryTalk Viewpoint)

   Cung cấp chức năng khôi phục, sao lưu..

   Cung cấp quan lý từ xa công thức và dữ liệu thông qua .CSV files

   Sử dụng các biểu tượng tiêu chuẩn cho nhà  máy

   Tích hơp PDF viewer hổ trợ người vận hành trong các trường họp cần tham khảo tài liệu

   Hổ trợ biểu đồ lưu trữ dữ liệu lên đến 300,000 điểm dữ liệu (data point).