CÔNG TY TNHH DOKA
51/3D LÊ THỊ HÀ, ẤP CHÁNH 1, XÃ TÂN XUÂN, H. HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH

SĐT: 028 625 00190
Mail: admin@doka.com.vn
Web: doka.com.vn
MSt: 0312998545


P. Kinh doanh:
 Mr. Hòa:   0917 195 739 
 hoadoka@gmail.com

P. Kỹ thuật:
 Mr. Chiến:   0985 797 708
 thechien@gmail.com
 
Fanpage:

Zalo:
 Vui lòng quét mã Qr code bên dưới