Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Rockwell/Allen-Bradley: PowerFlex 4M

 Cài đặt biến tần PowerFlex 4M:
    Để cài đặt biến tần PowerFlex 4M trước hết ta cần lấy các thông tin ghi trên nameplate của động cơ
        + Dòng điện động cơ (A)
        + Điện áp động cơ (V)
        + Tần số động cơ (Hz)
        + Số cực động cơ 
        + Số vòng quay /phút (R.P.M)
    Đây là các thông số cơ bản cần nhập vào khi cài đặt một biến tần bất kì, đối với biến tần PowerFlex 4M sẽ có các thông số tương ứng sau cần cài đặt: 
        + Số P101: Nhập vào điện áp động cơ (V)
        + Số P102: Nhập vào tần số động cơ (Hz)
        + Số P103: Nhập vào dòng điện định mức của động cơ (A)
        + Số P104: Nhập vào tần số min (Hz)
        + Số P104: Nhập vào tần số max (Hz)
        + Số P106: Chọn cách khởi động động cơ
            - Chọn P106=0 nếu bạn muốn chạy bằng nút trên bàn phím của biến tần
            - Chọn P106=1 Nếu bạn muốn khởi động biến tần bằng cách đấu dây, chạy bằng công tắc On/Off ở ngoài, chế độ 3 dây
            - Chọn P106= 2 Nếu bạn muốn khởi động biến tần bằng cách đấu dây, chạy bằng công tắc On/Off ở ngoài, chế độ 2 dây

            
            - Chọn P106= 5 Nếu bạn muốn khởi động biến tần qua mạng, dùng các option truyền thông mạng
        + Số P107: Stop Mode
            - Chọn P107= 0 :Ramp CF- dừng có điều khiển, dừng theo thời gian
            - Chọn P107= 1 : Coast CF - dừng tự do, động cơ sẽ dừng theo quán tính
        + Số P108: Chọn tham chiếu tần số
            - Chọn P108=0: Chỉnh tốc độ bằng bàn phím biến tần
            - Chọn P108=1: Tần số internal
            - Chọn P108=2: 0-10V, dùng cổng ngõ vào Analog 0-10V, ví dụ: biến trở
            - Chọn P108=3: 4-20mA: Dùng ngõ vào Anlog dòng điện
            - Chọn P108= 4: Preset Speed, chạy theo tốc độ đặt trước
            - Chọn P108=5: chạy theo tham chiếu qua mạng truyền thông
        Số P109: Chọn thời gian tăng tốc từ 0-600s
        Số P110: Chọn thời gian giảm tốc từ 0.1-600s
    Trong trường hợp muốn reset thông số biến tần về giá trị mặc định nhà máy ta chọn số P112=1, tất cả thông số đã cài đặt sẽ được reset về mặc định ban đầu của nhà máy

Comments