Chúng ta thường hay thắc mắc tại sao trên sản phẩm in là Allen-Bradley nhưng mọi người lại thường gọi là Biến tần Rockwell, PLC Rockwell hoặc HMI Rockwell?
     Trước đây, các sản phẩm Biến tần Allen-Bradley, PLC Allen-BradleyHMI Allen-Bradley là thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành tự động hóa cho đến khi hãng Allen-Bradley sáp nhập vào tập đoàn Rockwell tháng 2 năm 1985, kể từ đó trên sản phẩm có in song song hai thương hiệu là Rockwell và Allen-Bradley. Vì vậy, với những kỹ thuật viên trẻ trong ngành tự động hóa thương hiệu Rockwell hay Allen-Bradley đều nghe quen thuộc, nhưng có những kỹ thuật viên tự động hóa nhiều năm kinh nghiệm thường gọi các sản phẩm của Allen-Bradley là PLC AB, Biến tần AB, HMI AB và nghĩ Rockwell là một thương hiệu khác.

PLC Allen-Bradley - Controllogix
1756-A10ControlLogix 10 Slots Chassis
1756-A13ControlLogix 13 Slots Chassis
1756-A13KControlLogix 13 Slot Chassis
1756-A17ControlLogix 17 Slots Chassis
1756-A17KControlLogix 17 Slots Chassis
1756-A4ControlLogix 4 Slots Chassis
1756-A4KControlLogix 4 Slot Chassis
1756-A7ControlLogix 7 Slots Chassis
1756-A7KControlLogix 7 Slot Chassis
1756-A7XTControlLogix 7 Slots XT Upper Chassis
1756-BA1ControlLogix FlexLogix Battery
1756-BA2ControlLogix L6X Ser B ONLY Battery Assy
1756-BATAReplacement For 1756-BATM Battery Assy
1756-BATMControlLogix Battery Module
1756-CFMControlLogix Config Flowmeter Module
1756-CJCCJC Thermistors (Qty 2)
1756-CN2ControlLogix Communication Module
1756-CN2RControlLogix Communication Module
1756-CN2RKControlLogix Communication Module
1756-CN2RXTControlLogix Temp ControlNet Module
1756-CNBControlLogix Communication Module
1756-CNB-CCConformal Coated 1756-CNB
1756-CNBRControlLogix Communication Module
1756-CNBRKControlLogix Communication Module
1756-CP3Logix Family RS232 Programmer Cable
1756-CPR2ControlLogix Redundant Supply Cable
1756-DH485ControlLogix DH485 Communication Module
1756-DHRIOControlLogix DH Plus/RIO Comms Module
1756-DMCF0033M DUPLEX FIBER OPTIC CBL FOR DRV MODULE
1756-DMD301-AXIS DRV CTRL RE SD30001-AXIS DRV CTRL
1756-DMD30K1-AX DRVCTRLSD3000 CONFOR
1756-DMF301-AXIS DRV CTRL RE SF30001-AXIS DRV CTRL
1756-DMF30K1-AX DRVCTRLSF3000 CONFOR
1756-DNBControlLogix DeviceNet Comms Module
1756-EN2FControlLogix Enet/IP Fiber Optic Module
1756-EN2TCLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TKCLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TR2-PORT CLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TRK 2 PORT CLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TRXTControlLogix XT Dual Port EtherNet/IP Mo
1756-EN2TSCControlLogix ENet/IP 1 Port Comms Module
1756-EN2TXTCLX ENET/IP MODULE - TP, X-ENVT
1756-EN3TRControlLogix Ethernet Motion Module
1756-ENBTControlLogix Enet/IP Comms Module
1756-ENBTKControlLogix Communication Module
1756-ESMCAPKControlLogix Energy Storage Module CAP
1756-ESMCAPXTL7XT Energy Storage Module-Capacitor
1756-ESMNRMKControlLogix Energy Storage Module NRM
1756-ESMNSEControlLogix Energy Storage Module NSE
1756-ESMNSEKControlLogix Energy Storage Module NSE
1756-ESMNSEXTL7XT Energy Storage Module-No Energy
1756-EWEBControlLogix ENET/IP Web Server Module
1756-EXTControlLogix Backplane Extender
1756-HIST1GHistorian ME 1 Gig in ControlLogix Rack
1756-HIST2GHistorian ME 2 Gig in ControlLogix Rack
1756-HSCControlLogix High Speed Counter Module
1756-HYD02ControlLogix Hydraulic Servo Module
1756-IA16ControlLogix 16 Pt D/I 120V AC Module
1756-IA16IControlLogix Input Module
1756-IA16IKControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IA16KControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IA32ControlLogix 32 Pt D/I 120V AC Module
1756-IA8DControlLogix 8 Point D/I Module
1756-IB16ControlLogix 16 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IB16DControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IB16D-CCConformal Coated 1756-IB16D
1756-IB16DKControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IB16IControlLogix Input Module
1756-IB16I-CCConformal Coated 1756-IB16I
1756-IB16IFControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IB16IFKControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IB16ISOEControlLogix 16 Isolated Point Module
1756-IB16KControlLogix 16 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IB32ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IB32KControlLogix 32 Point Digital Input
1756-IC16ControlLogix 16 Pt 48V DC D/I Module
1756-IF16ControlLogix 16 Pt A/I Module
1756-IF16HControlLogix 16 Pt A/I HART Module
1756-IF16H-CCConformal Coated 1756-IF16H
1756-IF16KControlLogix 16 Point Analog Input
1756-IF4FXOF2FControlLogix 4 Pt A/I  2 Pt A/O Module
1756-IF6CISControlLogix 6 Point A/I Module
1756-IF6IControlLogix 6 Point Isolated A/I Module
1756-IF6I-CCConformal Coated 1756-IF6I
1756-IF8ControlLogix 8 Point A/I Module
1756-IF8HControlLogix 8 Point A/I HART Module
1756-IF8H-CCConformal Coated 1756-IF8H
1756-IF8IControlLogix 8 Point Analog Input
1756-IF8IHControlLogix 8 Pt A/I HART Isolated
1756-IF8IKControlLogix 8 Point Analog Input Isolat
1756-IF8KControlLogix 8 Point Analog Input
1756-IG16ControlLogix 16 Pt 5VDC D/I Module
1756-IH16IControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IH16ISOEControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IM16IControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IM16IKControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IN16ControlLogix 16 Pt D/I 24V AC Module
1756-IR6IControlLogix 6 Pt Isolated RTD In Module
1756-IR6I-CCConformal Coated 1756-IR6I
1756-IRT8IControlLogix 8 Point RTD/Thermocouple In
1756-IRT8IKControlLogix 8 Point RTD/Thermocouple In
1756-IT6IControlLogix 6 Pt Isolated TC In Module
1756-IT6I2ControlLogix 6 Pt Enhanced TC In Module
1756-IV16ControlLogix 16 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IV32ControlLogix 32 Pt 12/24VDC D/I Module
1756-IV32-CCConformal Coated 1756-IV32
1756-JMPRControlLogix Jumper Bar
1756-L61ControlLogix 2 MB Memory Controller
1756-L61-CCConformal Coated 1756-L61
1756-L61SGuardLogix 2 MB Standard Mem Controller
1756-L62ControlLogix 4 MB Memory Controller
1756-L62-CCConformal Coated 1756-L62
1756-L62SGuardLogix 4 MB Standard Mem Controller
1756-L63ControlLogix 8 MB Memory Controller
1756-L63SGuardLogix 8 MB Standard Mem Controller
1756-L63XTControlLogix XT 8 MB Memory Controller
1756-L64ControlLogix 16 MB Memory Controller
1756-L65ControlLogix 32 MB Memory Controller
1756-L71ControlLogix 2 MB Controller
1756-L71KControlLogix 2 MB Controller
1756-L71SLogix 5571S Automation Controller 2/1M
1756-L72ControlLogix 4 MB Controller
1756-L72EROMSArmorGuardLogix On Machine Safety Cont
1756-L72KControlLogix 4 MB Controller
1756-L72SLogix 5572S Automation Controller 4M/2M
1756-L73ControlLogix 8 MB Controller
1756-L73KControlLogix 8 MB Controller
1756-L73SLogix 5573S Automation Controller 8M/4M
1756-L73SXTLogix 5573SXT Automation Controller 8/4M
1756-L73XTControlLogix 8MB Controller L7XT
1756-L74ControlLogix 16 MB Controller
1756-L74KControlLogix 16 MB Controller
1756-L75ControlLogix 32 MB Controller
1756-L75KControlLogix 32 MB Controller
1756-L7SPLogix L7SP SIL 3 PLe Safety Partner
1756-L7SPXTLogix L7SPXT SIL 3 PLe Safety Partner
1756-LSC8XIB8IControlLogix 8 Point Counter Input
1756-LSPGuardLogix Safety Partner
1756-M02AEControlLogix 2 Axis Analog Servo Module
1756-M02ASControlLogix Analog SSI Motion Module
1756-M03SEControlLogix 3 Axis SERCOS Servo Module
1756-M08SEControlLogix 8 Axis SERCOS Servo Module
1756-M08SEGControlLogix Generic Motion Module
1756-M16SEControlLogix 16 Axis SERCOS Servo Module
1756-N2ControlLogix Empty Slot Cover
1756-N2XTControlLogix XT Empty Slot Filler
1756-OA16ControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OA16IControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OA16IKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OA16KControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OA8ControlLogix 8 Pt D/O 120/240V AC Module
1756-OA8DControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OA8EControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OB16DControlLogix 16 Pt 24V DC D/O Module
1756-OB16D-CCConformal Coated 1756-OB16D
1756-OB16DKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16EControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OB16E-CCConformal Coated 1756-OB16E
1756-OB16EKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16IControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OB16I-CCConformal Coated 1756-OB16I
1756-OB16IEFControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16IEFKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16IEFSControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16ISControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OB32ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/O Module
1756-OB32KControlLogix 32 Point Digital Output
1756-OB8ControlLogix 8 Pt 12/24V DC D/O Module
1756-OB8EIControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OB8IControlLogix 8 Pt DC D/O Iso Module
1756-OC8ControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OF4ControlLogix 4 Point A/O I or V Module
1756-OF4-CCConformal Coated 1756-OF4
1756-OF6CIControlLogix 6 Pt Isolated Module
1756-OF6CI-CCConformal Coated 1756-OF6CI
1756-OF6VIControlLogix 6 Pt Iso A/O Voltage Module
1756-OF8ControlLogix 8 Pt A/O I or V Module
1756-OF8HControlLogix 8 Pt A/O I or V HART Module
1756-OF8H-CCConformal Coated 1756-OF8H
1756-OF8IControlLogix 8 Point Analog Output
1756-OF8IHControlLogix 8 Pt A/O HART Isolated
1756-OF8IKControlLogix 8 Point Analog Output Isola
1756-OF8KControlLogix 8 Point Analog Output
1756-OG16ControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OH8IControlLogix 8 Point D/O Module
1756-ON8ControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OV16EControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OV32EControlLogix 32 Point D/O Module
1756-OV32E-CCConformal Coated 1756-OV32E
1756-OW16IControlLogix 16 Pt Digital Relay Module
1756-OW16IKControlLogix 16 Point Digital Output Rel
1756-OX8IControlLogix 8 Pt Digital Relay Module
1756-OX8I-CCConformal Coated 1756-OX8I
1756-PA72ControlLogix AC Power Supply
1756-PA72KControlLogix AC Power Supply
1756-PA75ControlLogix AC Power Supply
1756-PA75KControlLogix AC Power Supply
1756-PA75RControlLogix AC Redundant Power Supply
1756-PAR2ControlLogix Power Supply Bundle
1756-PAXTControlLogix AC XT Power Supply
1756-PAXTRExtended Temp AC Redundant Supply
1756-PB72ControlLogix 24V DC Power Supply
1756-PB72KControlLogix DC Power Supply
1756-PB75ControlLogix 24V DC Power Supply
1756-PB75-CCConformal Coated 1756-PB75
1756-PB75KControlLogix DC Power Supply
1756-PB75RControlLogix DC Redundant Power Supply
1756-PBR2ControlLogix Power Supply Bundle
1756-PBXTControlLogix 24V DC XT Power Supply
1756-PBXTRExtended Temp DC Redundant Supply
1756-PC75ControlLogix 48V DC Power Supply
1756-PH75ControlLogix 125V DC Power Supply
1756-PLSControlLogix Prog Limit Switch Module
1756-PSCA2ControlLogix Redundant P S Adaptor
1756-PSCA2-CCConformal Coated 1756-PSCA2
1756-PSCA2KControlLogix Adaptor
1756-PSCA2XTExtended Temp Redundant Supply Adapter
1756-RIOControlLogix Remote I/O Scanner Module
1756-RM2ControlLogix Redundancy Enhanced Module
1756-RM2KCLX Redundancy Module
1756-RM2XTControlLogix Extended Temp Modules
1756-RMC1ControlLogix 1 m RM Fiber Optic Cable
1756-RMC10ControlLogix 10 m RM Fiber Optic Cable
1756-RMC3ControlLogix 3 m RM Fiber Optic Cable
1756-SPESMNRML7SP Energy Storage Module-Non Remove
1756-SPESMNRMXTL7SPXT Energy Storage Module-Non Remove
1756-SPESMNSEL7SP Energy Storage Module-No Energy
1756-SPESMNSEXTL7SPXT Energy Storage Module-No Energy
1756-SYNCHControlLogix SynchLink Comms Module
1756-SYNCH-CCConformal Coated 1756-SYNCH
1756-TBCHControlLogix 36 Pin Screw Terminal Block
1756-TBEControlLogix Deep Terminal Block Housing
1756-TBNHControlLogix 20 Pin Screw Terminal Block
1756-TBS6HControlLogix 36 Pin Spring TRM Block
1756-TBSHControlLogix 20 Pin Spring TRM Block
1756-TC1515 m I/f Ethernet Transceiver Cable

PLC Allen-Bradley - Compactlogix 
1768-CNBCompactLogix L4X ControlNet Module
1768-CNBRCompactLogix L4X Redundant CNet Module
1768-ENBTCompactLogix L4X EtherNet/IP Module
1768-EWEBCompactLogix Enhanced Web Server Module
1768-KY1CompactLogix L43/L45 Replacement Key
1768-L43CompactLogix L43 2MB Memory Controller
1768-L43SCompact GuardLogix CPU  L43S  2M/0.5M
1768-L45CompactLogix L45 3MB Memory Controller
1768-L45SCompact GuardLogix CPU  L45S  3M/1M
1768-M04SECompactLogix 4 Axis Motion Module
1768-PA3CompactLogix L4x AC/DC In Power Supply
1768-PB3CompactLogix L4x DC In Power Supply
1769-ADNCompactLogix DeviceNet Adaptor Module
1769-ADN-CCConformal Coated 1769-ADN
1769-AENTR1769 Ethernet/IP Adapter
1769-ARMCompactLogix Address Reserve Module
1769-ASCIICompactLogix ASCII Interface Module
1769-BACompactLogix 3V Battery Assembly
1769-BOOLEANCompactLogix Boolean Module
1769-CJCCompactLogix CJC Temperature  Sensor
1769-CLL1CMPLX 0.3 m Left to Left Bus Exp Cable
1769-CLL3CMPLX 1 m Left to Left Bus Exp Cable
1769-CRL1CMPLX 0.3 m Right to Left Bus Exp Cable
1769-CRL3CMPLX 1 m Right to Left Bus Exp Cable
1769-CRR1CMPLX 0.3 m Right to Right Bus Exp Cable
1769-CRR3CMPLX 1 m Right to Right Bus Exp Cable
1769-ECLCompactLogix Left End Cap
1769-ECRCompactLogix Right End Cap
1769-ECR-CCConformal Coated 1769-ECR
1769-HSCCompactLogix High-Speed Counter Module
1769-IA16CompactLogix 16 Pt 120VAC D/I Module
1769-IA8ICompactLogix 8 Pt 120VAC D/I Iso Module
1769-IF16CCompactLogix 16 Pt A/I Current Module
1769-IF16VCompactLogix 16 Pt A/I Voltage Module
1769-IF4CompactLogix 4 Pt A/I  C and V Module
1769-IF4FXOF2FCMPLX 6 Pt High Speed A/I and A/O Module
1769-IF4ICompactLogix 4 Pt A/I C and V Iso Module
1769-IF4XOF2CompactLogix 6 Pt A/I and A/O Module
1769-IF8CompactLogix 8 Pt Analog Input Module
1769-IF8-CCConformal Coated 1769-IF8
1769-IG16CompactLogix 16 Pt TTL DC D/I Module
1769-IM12CompactLogix 12 Pt 240VAC D/I Module
1769-IQ16CompactLogix 16 Pt 24VDC D/I Module
1769-IQ16-CCConformal Coated 1769-IQ16
1769-IQ16FCompactLogix 16 Pt 24VDC Fast D/I Module
1769-IQ32CompactLogix 32 Pt 24VDC D/I Module
1769-IQ32TCMPLX 32 Pt 24VDC D/I Terminated Module
1769-IQ6XOW4CMPLX 10 Pt  24VDC D/I Relay D/O Module
1769-IR6CompactLogix 6 Pt RTD Module
1769-IT6CompactLogix 6 Pt Thermocouple Module
1769-L16ER-BB1BCompactLogix 384KB DI/O Controller
1769-L16ER-BB1B-CCConformal Coated 1769-L16ER-BB1B
1769-L18ER-BB1BCompactLogix 0.5MB  DI/O Controller
1769-L18ERM-BB1BCompactLogix 0.5MB Controller - MOTION
1769-L23-QBFC1BCompactLogix 512KB DI/O AI/O Controller
1769-L23E-QB1BCMPLX 512KB Enet DI/O  Controller
1769-L23E-QBFC1BCMPLX 512KB Enet DI/O AI/O Controller
1769-L24ER-QB1BCompactLogix 750KB DI/O Controller
1769-L24ER-QBFC1BCompactLogix 750KB DI/O AI/O Controller
1769-L27ERM-QBFC1BCompactLogix 1MB DI/O AI/O Controller
1769-L30ERCompactLogix 1 MB ENet Controller
1769-L30ER-CCConformal Coated 1769-L30ER
1769-L30ER-NSECompactLogix 1 MB No Cap Controller
1769-L30ERMCompactLogix 1 MB Motion Controller
1769-L31CompactLogix 512KB Controller
1769-L32CCompactLogix 750KB ControlNet Controller
1769-L32ECompactLogix 750KB Enet Controller
1769-L33ERCompactLogix 2 MB ENet Controller
1769-L33ERMCompactLogix 2 MB Motion Controller
1769-L35CRCompactLogix 1.5MB ControlNet Controller
1769-L35ECompactLogix 1.5MB ENet Controller
1769-L36ERMCompactLogix 3 MB Motion Controller
1769-NPK18CompactLogix Tool Kit
1769-NPKSDNCompact Logix Tool Kit
1769-OA16CompactLogix 16 Pt 240VAC D/O Module
1769-OA8CompactLogix 8 Pt 240VAC D/O Module
1769-OB16CompactLogix 16 Pt 24VDC D/O Module
1769-OB16PCompactLogix 16 Pt 24VDC Prot D/O Module
1769-OB32CompactLogix 32 Pt 24VDC D/O Module
1769-OB32TCMPLX 32 Pt 24VDC Terminated D/O Module
1769-OB8CompactLogix 8 Pt 24VDC D/O Module
1769-OB8-CCConformal Coated 1769-OB8
1769-OF2CompactLogix 2 Pt A/O C and V Module
1769-OF4CompactLogix 4 Pt A/O C and V Module
1769-OF4CICompactLogix 4 Pt A/O Current Module
1769-OF4VICompactLogix 4 Pt A/O VoltageModule
1769-OF8CCompactLogix 8 Pt A/O Current Module
1769-OF8VCompactLogix 8 Pt A/O Voltage Module
1769-OG16CompactLogix 16 Pt 5V TTL D/O Module
1769-OV16CompactLogix 16 Pt 24VDC Sink D/O Module
1769-OV32TCompactLogix 32 Pt 24VDC Sink D/O Module
1769-OW16CompactLogix 16 Pt D/O Relay Module
1769-OW8CompactLogix 8 Pt D/O Relay Module
1769-OW8ICompactLogix 8 Pt D/O Relay Iso Module
1769-OW8I-CCConformal Coated 1769-OW8I
1769-PA2CompactLogix AC 2A/0.8A Power Supply
1769-PA4CMPLX Selectable AC 4A/2A Power Supply
1769-PB2CompactLogix DC 2A/0.8A Power Supply
1769-PB2-CCConformal Coated 1769-PB2
1769-PB4CompactLogix DC 4A/2A Power Supply
1769-PB4-CCConformal Coated 1769-PB4
1769-RDCompactLogix Replacement Door
1769-RL1CompactLogix Replacement Part
1769-RL2CompactLogix Replacement Part
1769-RTB40AIOCMPLX L24 and L27 Replacement Part
1769-RTB40DIOCompactlogix 5370 L2 Replacement part
1769-RTB45CompactLogix 5370 L1 Replacement Part
1769-RTBN10CompactLogix 10 Pin Terminal Block
1769-RTBN18CompactLogix 18 Pin Terminal Block
1769-SDNCompactLogix DeviceNet Scanner Module
1769-SM1PowerFlex-SCANport To Compact IO module
1769-SM2Compact IO To DSI Communication module
1769-STRT10CompactLogix Experience Kit
1769-STRT11CompactLogix Experience Kit
1769-STRT12CompactLogix Experience Kit
1769-STRT13CompactLogix Experience Kit

PLC Allen-Bradley - Micrologix 1000
1761 MicroLogix™ 1000 đã ngừng sản xuất và không còn trữ hàng để bán. Thay thế cho MicroLogix™ 1000 là dòng PLC Micro820 ™ hoặc PLC Micro830®.

1761-CBL-AC00MicroLogix Cable
1761-CBL-AH02MicroLogix Cable
1761-CBL-AM00MicroLogix Cable
1761-CBL-AP00MicroLogix Cable
1761-CBL-AS03MicroLogix Cable
1761-CBL-AS09MicroLogix Cable
1761-CBL-HM02MicroLogix Cable
1761-CBL-PH02MicroLogix Cable
1761-CBL-PM02MicroLogix Cable
1761-HHM-K64MicroLogix 1000 Handheld Memory Module
1761-L10BWAMicroLogix 1000 10 Point Controller
1761-L10BWBMicroLogix 1000 10 Point Controller
1761-L10BXBMicroLogix 1000 10 Point Controller
1761-L16AWAMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16BBBMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16BWAMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16BWBMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16NWAMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16NWBMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L20AWA-5AMicroLogix 1000 20 Point Controller
1761-L20BWA-5AMicroLogix 1000 20 Point Controller
1761-L20BWB-5AMicroLogix 1000 20 Point Controller
1761-L32AAAMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32AWAMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32BBBMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32BWAMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32BWBMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-NET-AICMicroLogix and SLC Communication Adaptor
1761-NET-ENIMicroLogix and SLC Communication Adaptor
1761-NET-ENIWMicroLogix and SLC Communication Adaptor
1761-RPL-RT001761 Replacement Terminal Block
1761-RPL-T32XMicroLogix 1000 Replacement Part
1761-SIM-B16MicroLogix 1000 Input Simulator
1762-IA8MicroLogix 8 Point Digital Input Module
1762-IF2OF2MicroLogix 4 Point Analog Comb Module
1762-IF4MicroLogix 4 Point Analog Input Module
1762-IQ16MicroLogix 16 Point Digital Input Module
1762-IQ32TMicroLogix 32 Point Digital Input Module
1762-IQ8MicroLogix 8 Point Digital Input Module
1762-IQ8OW6MicroLogix 14 Point Digital Comb Module
1762-IR4MicroLogix 4 Point Module
1762-IT4MicroLogix 4 Point Input Module
1762-L24AWAMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24AWARMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BWAMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BWARMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BXBMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BXBRMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L40AWAMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40AWARMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BWAMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BWARMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BXBMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BXBRMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-MM1MicroLogix 1200 Memory Module
1762-MM1RTCMicroLogix 1200 with RTC Memory Module
1762-OA8MicroLogix 8 Point Digital Output Module
1762-OB16MicroLogix 16 Point D/O Module
1762-OB32TMicroLogix 32 Point D/O Module
1762-OB8MicroLogix 8 Point Digital Output Module
1762-OF4MicroLogix 4 Point Analog Output Module
1762-OF4-CCConformal Coated 1762-OF4
1762-OV32TMicroLogix 32 Point Module
1762-OW16MicroLogix 16 Point Relay Output Module
1762-OW8MicroLogix 8 Point Relay Output Module
1762-OX6IMicroLogix 6 Point Relay Output Module
1762-RPLDIN2MicroLogix Replacement Part
1762-RPLDR2MicroLogix Replacement Part
1762-RPLRTB40MicroLogix 40 Point Replacement TB
1762-RTCMicroLogix 1200 Real Time Clock
1763-BAMicroLogix 1100 Battery
1763-L16AWAMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-L16BBBMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-L16BWAMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-L16DWDMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-MM1MicroLogix 1100 Memory Module
1763-NC01MicroLogix Cable
1764-24AWAMicroLogix 1500 24 Point Controller
1764-24BWAMicroLogix 1500 24 Point Controller
1764-28BXBMicroLogix 1500 28 Point Controller
1764-28BXB1MicroLogix 1500 28 Point Controller
1764-DATMicroLogix 1500 Data Access Tool
1764-LRPMicroLogix 1500 Processor
1764-LSPMicroLogix 1500 Processor
1764-MM1MicroLogix 1500 Memory Module
1764-MM1RTCMicroLogix 1500 with RTC Memory Module
1764-MM2MicroLogix 1500 Memory Module
1764-MM2RTCMicroLogix 1500 with RTC Memory Module
1764-MM3MicroLogix 1500 Memory Module
1764-MM3RTCMicroLogix 1500 with RTC Memory Module
1764-RPLCDR1MicroLogix 1500 Replacement Part
1764-RPLTB1MicroLogix Replacement Part
1764-RPLTB2MicroLogix Replacement Part
1764-RTCMicroLogix 1500 Real Time Clock
1766-L32AWAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32AWAAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BWAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BWAAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BXBMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BXB-CCConformal Coated 1766-L32BXB
1766-L32BXBAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-MM1MicroLogix 1400 Memory Module

DANH MỤC SẢN PHẨM

ControlLogix
https://sites.google.com/site/inverterrockwell/plc-rockwell/controllogix


Giá liên hệ

compactlogix
compactlogix

Giá liên hệ

MICRO 800
MICRO 800

Giá liên hệ

POWER FLEX 4M
POWER FLEX 4M

Giá liên hệ

POWER FLEX 400
POWER FLEX 400

Giá liên hệ

POWER FLEX 523
POWER FLEX 523

Giá liên hệ

POWER FLEX 525
POWER FLEX 525

Giá liên hệ

POWER FLEX 753
POWER FLEX 753

Giá liên hệ

POWER FLEX 753
POWER FLEX 755

Giá liên hệ