PLC Rockwell -  CompactLogix

CompactLogix là dòng PLC tầm trung của Rockwell, chuyên dùng cho những ứng dụng trên dưới 1000 IO, vì là dòng nằm trong nền tảng Logix của Rockwell nên dòng này hội tụ đủ những tinh hoa lập trình của Rockwell.
Năm 2016 Rockwell chính thức bán ra thị trường series mới của dòng CompactLogix 5380 với những nâng cấp cự kì đáng giá, tốc độ xử lí tăng gấp 5 đến 20 lần so với dòng từ năm 2016 trở về trước..
 Mã Hàng Bộ Nhớ Chương Trình Module Mở Rộng     Ethernet Nodes Số Trục Motion
 5069-L306ER0.6 MB 16 
 5069-L310ER1 MB  824 0
 5069-L320ER2 MB  1640 0
 5069-L330ER3 MB   3150 
 5069-L340ER 4 MB31 55 0
 5069-L310ER-NSE 1 MB 824 0
 5069-L306ERM 0.6 MB16 
 5069-L310ERM 1 MB  8 24
 5069-L320ERM2 MB   1640 
 5069-L330ERM3 MB   3150 16 
 5069-L340ERM 4 MB 31 55 20


1768-CNBCompactLogix L4X ControlNet Module
1768-CNBRCompactLogix L4X Redundant CNet Module
1768-ENBTCompactLogix L4X EtherNet/IP Module
1768-EWEBCompactLogix Enhanced Web Server Module
1768-KY1CompactLogix L43/L45 Replacement Key
1768-L43CompactLogix L43 2MB Memory Controller
1768-L43SCompact GuardLogix CPU  L43S  2M/0.5M
1768-L45CompactLogix L45 3MB Memory Controller
1768-L45SCompact GuardLogix CPU  L45S  3M/1M
1768-M04SECompactLogix 4 Axis Motion Module
1768-PA3CompactLogix L4x AC/DC In Power Supply
1768-PB3CompactLogix L4x DC In Power Supply
1769-ADNCompactLogix DeviceNet Adaptor Module
1769-ADN-CCConformal Coated 1769-ADN
1769-AENTR1769 Ethernet/IP Adapter
1769-ARMCompactLogix Address Reserve Module
1769-ASCIICompactLogix ASCII Interface Module
1769-BACompactLogix 3V Battery Assembly
1769-BOOLEANCompactLogix Boolean Module
1769-CJCCompactLogix CJC Temperature  Sensor
1769-CLL1CMPLX 0.3 m Left to Left Bus Exp Cable
1769-CLL3CMPLX 1 m Left to Left Bus Exp Cable
1769-CRL1CMPLX 0.3 m Right to Left Bus Exp Cable
1769-CRL3CMPLX 1 m Right to Left Bus Exp Cable
1769-CRR1CMPLX 0.3 m Right to Right Bus Exp Cable
1769-CRR3CMPLX 1 m Right to Right Bus Exp Cable
1769-ECLCompactLogix Left End Cap
1769-ECRCompactLogix Right End Cap
1769-ECR-CCConformal Coated 1769-ECR
1769-HSCCompactLogix High-Speed Counter Module
1769-IA16CompactLogix 16 Pt 120VAC D/I Module
1769-IA8ICompactLogix 8 Pt 120VAC D/I Iso Module
1769-IF16CCompactLogix 16 Pt A/I Current Module
1769-IF16VCompactLogix 16 Pt A/I Voltage Module
1769-IF4CompactLogix 4 Pt A/I  C and V Module
1769-IF4FXOF2FCMPLX 6 Pt High Speed A/I and A/O Module
1769-IF4ICompactLogix 4 Pt A/I C and V Iso Module
1769-IF4XOF2CompactLogix 6 Pt A/I and A/O Module
1769-IF8CompactLogix 8 Pt Analog Input Module
1769-IF8-CCConformal Coated 1769-IF8
1769-IG16CompactLogix 16 Pt TTL DC D/I Module
1769-IM12CompactLogix 12 Pt 240VAC D/I Module
1769-IQ16CompactLogix 16 Pt 24VDC D/I Module
1769-IQ16-CCConformal Coated 1769-IQ16
1769-IQ16FCompactLogix 16 Pt 24VDC Fast D/I Module
1769-IQ32CompactLogix 32 Pt 24VDC D/I Module
1769-IQ32TCMPLX 32 Pt 24VDC D/I Terminated Module
1769-IQ6XOW4CMPLX 10 Pt  24VDC D/I Relay D/O Module
1769-IR6CompactLogix 6 Pt RTD Module
1769-IT6CompactLogix 6 Pt Thermocouple Module
1769-L16ER-BB1BCompactLogix 384KB DI/O Controller
1769-L16ER-BB1B-CCConformal Coated 1769-L16ER-BB1B
1769-L18ER-BB1BCompactLogix 0.5MB  DI/O Controller
1769-L18ERM-BB1BCompactLogix 0.5MB Controller - MOTION
1769-L23-QBFC1BCompactLogix 512KB DI/O AI/O Controller
1769-L23E-QB1BCMPLX 512KB Enet DI/O  Controller
1769-L23E-QBFC1BCMPLX 512KB Enet DI/O AI/O Controller
1769-L24ER-QB1BCompactLogix 750KB DI/O Controller
1769-L24ER-QBFC1BCompactLogix 750KB DI/O AI/O Controller
1769-L27ERM-QBFC1BCompactLogix 1MB DI/O AI/O Controller
1769-L30ERCompactLogix 1 MB ENet Controller
1769-L30ER-CCConformal Coated 1769-L30ER
1769-L30ER-NSECompactLogix 1 MB No Cap Controller
1769-L30ERMCompactLogix 1 MB Motion Controller
1769-L31CompactLogix 512KB Controller
1769-L32CCompactLogix 750KB ControlNet Controller
1769-L32ECompactLogix 750KB Enet Controller
1769-L33ERCompactLogix 2 MB ENet Controller
1769-L33ERMCompactLogix 2 MB Motion Controller
1769-L35CRCompactLogix 1.5MB ControlNet Controller
1769-L35ECompactLogix 1.5MB ENet Controller
1769-L36ERMCompactLogix 3 MB Motion Controller
1769-NPK18CompactLogix Tool Kit
1769-NPKSDNCompact Logix Tool Kit
1769-OA16CompactLogix 16 Pt 240VAC D/O Module
1769-OA8CompactLogix 8 Pt 240VAC D/O Module
1769-OB16CompactLogix 16 Pt 24VDC D/O Module
1769-OB16PCompactLogix 16 Pt 24VDC Prot D/O Module
1769-OB32CompactLogix 32 Pt 24VDC D/O Module
1769-OB32TCMPLX 32 Pt 24VDC Terminated D/O Module
1769-OB8CompactLogix 8 Pt 24VDC D/O Module
1769-OB8-CCConformal Coated 1769-OB8
1769-OF2CompactLogix 2 Pt A/O C and V Module
1769-OF4CompactLogix 4 Pt A/O C and V Module
1769-OF4CICompactLogix 4 Pt A/O Current Module
1769-OF4VICompactLogix 4 Pt A/O VoltageModule
1769-OF8CCompactLogix 8 Pt A/O Current Module
1769-OF8VCompactLogix 8 Pt A/O Voltage Module
1769-OG16CompactLogix 16 Pt 5V TTL D/O Module
1769-OV16CompactLogix 16 Pt 24VDC Sink D/O Module
1769-OV32TCompactLogix 32 Pt 24VDC Sink D/O Module
1769-OW16CompactLogix 16 Pt D/O Relay Module
1769-OW8CompactLogix 8 Pt D/O Relay Module
1769-OW8ICompactLogix 8 Pt D/O Relay Iso Module
1769-OW8I-CCConformal Coated 1769-OW8I
1769-PA2CompactLogix AC 2A/0.8A Power Supply
1769-PA4CMPLX Selectable AC 4A/2A Power Supply
1769-PB2CompactLogix DC 2A/0.8A Power Supply
1769-PB2-CCConformal Coated 1769-PB2
1769-PB4CompactLogix DC 4A/2A Power Supply
1769-PB4-CCConformal Coated 1769-PB4
1769-RDCompactLogix Replacement Door
1769-RL1CompactLogix Replacement Part
1769-RL2CompactLogix Replacement Part
1769-RTB40AIOCMPLX L24 and L27 Replacement Part
1769-RTB40DIOCompactlogix 5370 L2 Replacement part
1769-RTB45CompactLogix 5370 L1 Replacement Part
1769-RTBN10CompactLogix 10 Pin Terminal Block
1769-RTBN18CompactLogix 18 Pin Terminal Block
1769-SDNCompactLogix DeviceNet Scanner Module
1769-SM1PowerFlex-SCANport To Compact IO module
1769-SM2Compact IO To DSI Communication module
1769-STRT10CompactLogix Experience Kit
1769-STRT11CompactLogix Experience Kit
1769-STRT12CompactLogix Experience Kit
1769-STRT13CompactLogix Experience Kit