PLC Rockwell - ControlLogix


Controllogix là dòng PAC cao cấp nhất của Rockwell, với dòng PAC này nó có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu đòi hỏi trong công nghiệp hiện đại. Với bộ nhớ chương trình hiện nay hỗ trợ lên tới 40MB, được trang bị dòng chíp xử lí thế hệ mới giúp tăng cường tốc độ xử lý lên gấp 5 đến 20 lần so với thế hệ trước đây, Controllogix thực sự là một controller hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tự động hóa hiện nay.
Bộ Điều Khiển ControlLogix 5580 
Bộ điều khiển ControlLogix 5580 là thế hệ mới nhất, được cải tiến để đem đến những hiệu năng tốt nhất về bộ nhớ, hiệu suất và bảo mật theo những yêu cầu mới của máy móc và nền sản xuất hiện đại. Phần mềm Studio 5000 là môi trường thiết kế chung tích hợp điều khiển vị trí (motion control) qua Ethernet/IP cho những ứng dụng điều khiển vị trí đòi hỏi tốc độ cao, hỗ trợ tới 256 trục.
Catalog NumberDescriptionAccessories
1756-BA1Lithium Battery (for use with Series A 1756-L6x Controllers)
1756-BA2Lithium Battery (for use with Series B 1756-L6x Controllers)
1756-BATAReplacement Battery Assembly For 1756-BATM
1756-BATMExternally Mounted Battery Assembly
1756-CFM2 Channel/2 Out Configurable Flowmeter (20Pin)
1756-CMS1B11756 Compute Module, Intel Atom Dual Core CPU, 32 GB of Solid State Storage, Windows 10 IoT Enterprise 64 bit OS
1756-CMS1C11756 Compute Module, Intel Atom Dual Core CPU, 32 GB of Solid State Storage, Linux 32 bit OS
1756-CN2ControlNet Interface Module (100 connections)
1756-CN2RControlNet Redundant Interface Module (100 connections)
1756-CN2RXTControlNet Redundant Interface Module (100 connections), Logix XT
1756-CNBControlNet Bridge Module (40-48 connections)
1756-CNBRControlNet Redundant Bridge Module (40-48 connections)
1756-CNBRKControlNet Redundant Bridge Module (40-48 connections) - Conformally Coated
1756-CP3Logix5000 RS232 Programmer Cable
1756-CPR2Redundant Power Supply Cable
1756-HSC2 Channel / 4 Output High Speed Counter (36 Pin)
1756-HYD022 Channel LDT Hydraulics Module (36 Pin)
1756-IA1679-132 VAC Input 16 Pts (20 Pin)
1756-IA16I79-132 VAC Isolated Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IA16IK79-132 VAC Isolated Input 16 Pts (36 Pin) - Conformally Coated
1756-IA16K79-132 VAC Input 16 Pts (20 Pin) - Conformally Coated
1756-IA3274-132 VAC Input 32 Pts (36P)
1756-IA8D79-132 VAC Diagnostic Input 8 Pts (20 Pin)
1756-IB1610-31 VDC Input 16 Pts (20 Pin)
1756-IB16D10-30 VDC Diagnostic Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IB16DK10-30 VDC Diagnostic Input 16 Pts (36 Pin) - Conformally Coated
1756-IB16I10-30 VDC Isolated Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IB16IF10-30 VDC Fast Isolated Peer to Peer Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IB16IFK10-30 VDC Fast Isolated Peer to Peer Input 16 Pts (36 Pin) -Conformally Coated
1756-IB16ISOE10-30 VDC Individually Isolated Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IB16K10-31 VDC Input 16 Pts (20 Pin) - Conformally Coated
1756-IB3210-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin)
1756-IB32K10-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin) -Conformally Coated
1756-L81EControlLogix 5580 Controller with 3 MB User Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) Ethernet port, 100 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display.
1756-L81EKControlLogix 5580 Controller with 3 MB User Memory, USB Port, 1GB Ethernet port, 60 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display - Conformally Coated
1756-L81ESGuardLogix5580, Safety Controller with 3MB Standard Memory & 1.5MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 100 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display
1756-L81ESKGuardLogix5580, Safety Controller with 5MB Standard Memory & 2.5MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 100 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display - Conformaly Coated
1756-L82EControlLogix 5580 Controller with 5 MB User Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) Ethernet port, 175 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display.
1756-L82EKControlLogix 5580 Controller with 5 MB User Memory,USB Port,1GB Ethernet port, 80 EtherNet/IP Devices,4 Character Alpha/Numeric Display - Conformally Coated
1756-L82ESGuardLogix5580, Safety Controller with 5MB Standard Memory & 2.5MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 175 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display
1756-L82ESKGuardLogix5580, Safety Controller with 5MB Standard Memory & 2.5MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 175 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display - Conformaly Coated
1756-L83EControlLogix 5580 Controller with 10 MB User Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) Ethernet port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display.
1756-L83EKControlLogix 5580 Controller with 10 MB User Memory,USB Port,1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 100 EtherNet/IP Devices,4 Character Alpha/Numeric Display - Conformally Coated
1756-L83ESGuardLogix5580, Safety Controller with 10MB Standard Memory & 5MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display
1756-L83ESKGuardLogix5580, Safety Controller with 10MB Standard Memory & 5MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display - Conformaly Coated
1756-L84EControlLogix 5580 Controller with 20 MB User Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) Ethernet port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display.
1756-L84EKControlLogix 5580 Controller with 20 MB User Memory,USB Port,1GB Ethernet port, 150 EtherNet/IP Devices,4 Character Alpha/Numeric Display - Conformally Coated
1756-L84ESGuardLogix5580, Safety Controller with 20MB Standard Memory & 6MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display
1756-L84ESKGuardLogix5580, Safety Controller with 20MB Standard Memory & 6MB Safety Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display - Conformaly Coated
1756-L85EControlLogix 5580 Controller with 40 MB User Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) Ethernet port, 300 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display.
1756-L85EKControlLogix 5580 Controller with 40 MB User Memory,USB Port,1 gigabit (Gb) embedded Ethernet port, 300 EtherNet/IP Devices,4 Character Alpha/Numeric Display - Conformally Coated
1756-OA1674-265 VAC Output 16 Pts (20 Pin)
1756-OA16I74-265 VAC Isolated Output 16 Pts (36 Pin)
1756-OA16IK74-265 VAC Isolated Output 16 Pts (36 Pin) -Conformally Coated
1756-OA16K74-265 VAC Output 16 Pts (20 Pin) -Conformally Coated
1756-OA874-265 VAC 2 Amp Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OA8D74-132 VAC Diagnostic Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OA8E74-132 VAC Elec Fused 2A Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OB16D19-30 VDC Diagnostic Output 16 Pts (36 Pin)
1756-OB16DK19-30 VDC Diagnostic Output 16 Pts (36 Pin) -Conformally Coated
1756-OB16E10-31 VDC Electronically Fused Output 16 Pts (20 Pin)
1756-OB16EK10-31 VDC Electronically Fused Output 16 Pts (20 Pin) - Conformally Coated
1756-OB16I10-30 VDC Isolated Output 16 Pts (36 Pin)
1756-OB16IEF10-30 VDC Fast Isolated Peer to Peer Output with PWM 16 Pts (36 Pin)
1756-OB16IEFK10-30 VDC Fast Isolated Peer to Peer Output with PWM 16 Pts (36 Pin) - Conformally Coated
1756-OB16IEFS10-30 VDC Scheduled, Electronically-Protected, Sinking Sourcing, Isolated, Fast Output Module
1756-OB16IS10-30 VDC Isolated Output Cam 16 Pts (36 Pin)
1756-OB3210-31 VDC Output 32 Pts (36 Pin)
1756-OB32KConformal coated 10-31 VDC output 32 pts(36 Pin)
1756-OB810-30 VDC 2 Amp Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OB8EI10-30 VDC Isolated Electronically Fused Output 8 Pts (36 Pin)
1756-OC830-60 VDC 2 Amp Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OF4Analog Output - Current/Voltage 4 Pts (20 Pin)
1756-OF8Analog Output - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)
1756-OF8HAnalog Output HART - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)
1756-OF8HKAnalog Output HART - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin) - Conformally Coated
1756-OF8IAnalog Output Module, 8 Isolated Points, Current and Voltage (36 Pin)
1756-OF8IHIsolated Analog Output Module - 8-Channel HART
1756-OF8IKAnalog Output Module, 8 Isolated Points, Current and Voltage (36 Pin) - Conformally Coated
1756-OF8KAnalog Output - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin) - Conformally Coated
1756-PLSProgrammable Limit Switch Module (3-20 Pin)
1756-PSCA2Redundant Power Supply Chassis Adapter Module
1756-RIOControlLogix RIO Scanner/Adaptor Module
1756-RM2Redundancy Module
1756-RM2KConformal Coated Redundancy Module
1756-RM2XTRedundancy Module, Logix XT
1756-RMC1Fiber Cable, 1 Meter
1756-RMC10Fiber Cable, 10 Meter
1756-RMC3Fiber Cable, 3 Meter
1756-SYNCHControlLogix Synchlink Module
1756-TBCH36 Pin Screw Clamp Block With Standard Housing
1756-TBEExtended Depth Terminal Block Housing
1756-TBNH20 Position NEMA Screw Clamp Block
1756-TBS6H36 Pin Spring Clamp Block With Standard Housing
1756-TBSH20 Pin Spring Clamp Block With Standard Housing
1784-CF128Logic 556x Industrial Compactflash Card 128Mb
9300-USBCBL-ABHR2USB Programming Cable, with High Retention A and B style connectors, 2 Meters
9300-USBCBL-PM02Serial cable with built-in USB adapter
9300-USBCBL-CP3Serial cable with built-in USB adapter
9300-USBCBL-CNSLConsole cable for Stratix switches with built-in USB adapter
1756-PSCA2KConformal coated redundant power supply chassis adapter module. Qty-1.
1756-CN2RKControlNet Redundant Interface Module (100 connections) - Conformally Coated
1756-CPR2U1756-CPR2U (UP) Redundant Power Supply Cable
1756-CPR2D1756-CPR2D (DOWN) Redundant Power Supply Cable
1756-PSCA2XTControlLogix Extended Temperature Redundant Power Supply Chassis Adapter, -25C to 70C
1756-OF8IHKIsolated Analog Output Module - 8-Channel HART - Conformally Coated

1756-A10ControlLogix 10 Slots Chassis
1756-A13ControlLogix 13 Slots Chassis
1756-A13KControlLogix 13 Slot Chassis
1756-A17ControlLogix 17 Slots Chassis
1756-A17KControlLogix 17 Slots Chassis
1756-A4ControlLogix 4 Slots Chassis
1756-A4KControlLogix 4 Slot Chassis
1756-A7ControlLogix 7 Slots Chassis
1756-A7KControlLogix 7 Slot Chassis
1756-A7XTControlLogix 7 Slots XT Upper Chassis
1756-BA1ControlLogix FlexLogix Battery
1756-BA2ControlLogix L6X Ser B ONLY Battery Assy
1756-BATAReplacement For 1756-BATM Battery Assy
1756-BATMControlLogix Battery Module
1756-CFMControlLogix Config Flowmeter Module
1756-CJCCJC Thermistors (Qty 2)
1756-CN2ControlLogix Communication Module
1756-CN2RControlLogix Communication Module
1756-CN2RKControlLogix Communication Module
1756-CN2RXTControlLogix Temp ControlNet Module
1756-CNBControlLogix Communication Module
1756-CNB-CCConformal Coated 1756-CNB
1756-CNBRControlLogix Communication Module
1756-CNBRKControlLogix Communication Module
1756-CP3Logix Family RS232 Programmer Cable
1756-CPR2ControlLogix Redundant Supply Cable
1756-DH485ControlLogix DH485 Communication Module
1756-DHRIOControlLogix DH Plus/RIO Comms Module
1756-DMCF0033M DUPLEX FIBER OPTIC CBL FOR DRV MODULE
1756-DMD301-AXIS DRV CTRL RE SD30001-AXIS DRV CTRL
1756-DMD30K1-AX DRVCTRLSD3000 CONFOR
1756-DMF301-AXIS DRV CTRL RE SF30001-AXIS DRV CTRL
1756-DMF30K1-AX DRVCTRLSF3000 CONFOR
1756-DNBControlLogix DeviceNet Comms Module
1756-EN2FControlLogix Enet/IP Fiber Optic Module
1756-EN2TCLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TKCLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TR2-PORT CLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TRK 2 PORT CLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2TRXTControlLogix XT Dual Port EtherNet/IP Mo
1756-EN2TSCControlLogix ENet/IP 1 Port Comms Module
1756-EN2TXTCLX ENET/IP MODULE - TP, X-ENVT
1756-EN3TRControlLogix Ethernet Motion Module
1756-ENBTControlLogix Enet/IP Comms Module
1756-ENBTKControlLogix Communication Module
1756-ESMCAPKControlLogix Energy Storage Module CAP
1756-ESMCAPXTL7XT Energy Storage Module-Capacitor
1756-ESMNRMKControlLogix Energy Storage Module NRM
1756-ESMNSEControlLogix Energy Storage Module NSE
1756-ESMNSEKControlLogix Energy Storage Module NSE
1756-ESMNSEXTL7XT Energy Storage Module-No Energy
1756-EWEBControlLogix ENET/IP Web Server Module
1756-EXTControlLogix Backplane Extender
1756-HIST1GHistorian ME 1 Gig in ControlLogix Rack
1756-HIST2GHistorian ME 2 Gig in ControlLogix Rack
1756-HSCControlLogix High Speed Counter Module
1756-HYD02ControlLogix Hydraulic Servo Module
1756-IA16ControlLogix 16 Pt D/I 120V AC Module
1756-IA16IControlLogix Input Module
1756-IA16IKControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IA16KControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IA32ControlLogix 32 Pt D/I 120V AC Module
1756-IA8DControlLogix 8 Point D/I Module
1756-IB16ControlLogix 16 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IB16DControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IB16D-CCConformal Coated 1756-IB16D
1756-IB16DKControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IB16IControlLogix Input Module
1756-IB16I-CCConformal Coated 1756-IB16I
1756-IB16IFControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IB16IFKControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IB16ISOEControlLogix 16 Isolated Point Module
1756-IB16KControlLogix 16 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IB32ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IB32KControlLogix 32 Point Digital Input
1756-IC16ControlLogix 16 Pt 48V DC D/I Module
1756-IF16ControlLogix 16 Pt A/I Module
1756-IF16HControlLogix 16 Pt A/I HART Module
1756-IF16H-CCConformal Coated 1756-IF16H
1756-IF16KControlLogix 16 Point Analog Input
1756-IF4FXOF2FControlLogix 4 Pt A/I  2 Pt A/O Module
1756-IF6CISControlLogix 6 Point A/I Module
1756-IF6IControlLogix 6 Point Isolated A/I Module
1756-IF6I-CCConformal Coated 1756-IF6I
1756-IF8ControlLogix 8 Point A/I Module
1756-IF8HControlLogix 8 Point A/I HART Module
1756-IF8H-CCConformal Coated 1756-IF8H
1756-IF8IControlLogix 8 Point Analog Input
1756-IF8IHControlLogix 8 Pt A/I HART Isolated
1756-IF8IKControlLogix 8 Point Analog Input Isolat
1756-IF8KControlLogix 8 Point Analog Input
1756-IG16ControlLogix 16 Pt 5VDC D/I Module
1756-IH16IControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IH16ISOEControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IM16IControlLogix 16 Point D/I Module
1756-IM16IKControlLogix 16 Point Digital Input
1756-IN16ControlLogix 16 Pt D/I 24V AC Module
1756-IR6IControlLogix 6 Pt Isolated RTD In Module
1756-IR6I-CCConformal Coated 1756-IR6I
1756-IRT8IControlLogix 8 Point RTD/Thermocouple In
1756-IRT8IKControlLogix 8 Point RTD/Thermocouple In
1756-IT6IControlLogix 6 Pt Isolated TC In Module
1756-IT6I2ControlLogix 6 Pt Enhanced TC In Module
1756-IV16ControlLogix 16 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IV32ControlLogix 32 Pt 12/24VDC D/I Module
1756-IV32-CCConformal Coated 1756-IV32
1756-JMPRControlLogix Jumper Bar
1756-L61ControlLogix 2 MB Memory Controller
1756-L61-CCConformal Coated 1756-L61
1756-L61SGuardLogix 2 MB Standard Mem Controller
1756-L62ControlLogix 4 MB Memory Controller
1756-L62-CCConformal Coated 1756-L62
1756-L62SGuardLogix 4 MB Standard Mem Controller
1756-L63ControlLogix 8 MB Memory Controller
1756-L63SGuardLogix 8 MB Standard Mem Controller
1756-L63XTControlLogix XT 8 MB Memory Controller
1756-L64ControlLogix 16 MB Memory Controller
1756-L65ControlLogix 32 MB Memory Controller
1756-L71ControlLogix 2 MB Controller
1756-L71KControlLogix 2 MB Controller
1756-L71SLogix 5571S Automation Controller 2/1M
1756-L72ControlLogix 4 MB Controller
1756-L72EROMSArmorGuardLogix On Machine Safety Cont
1756-L72KControlLogix 4 MB Controller
1756-L72SLogix 5572S Automation Controller 4M/2M
1756-L73ControlLogix 8 MB Controller
1756-L73KControlLogix 8 MB Controller
1756-L73SLogix 5573S Automation Controller 8M/4M
1756-L73SXTLogix 5573SXT Automation Controller 8/4M
1756-L73XTControlLogix 8MB Controller L7XT
1756-L74ControlLogix 16 MB Controller
1756-L74KControlLogix 16 MB Controller
1756-L75ControlLogix 32 MB Controller
1756-L75KControlLogix 32 MB Controller
1756-L7SPLogix L7SP SIL 3 PLe Safety Partner
1756-L7SPXTLogix L7SPXT SIL 3 PLe Safety Partner
1756-LSC8XIB8IControlLogix 8 Point Counter Input
1756-LSPGuardLogix Safety Partner
1756-M02AEControlLogix 2 Axis Analog Servo Module
1756-M02ASControlLogix Analog SSI Motion Module
1756-M03SEControlLogix 3 Axis SERCOS Servo Module
1756-M08SEControlLogix 8 Axis SERCOS Servo Module
1756-M08SEGControlLogix Generic Motion Module
1756-M16SEControlLogix 16 Axis SERCOS Servo Module
1756-N2ControlLogix Empty Slot Cover
1756-N2XTControlLogix XT Empty Slot Filler
1756-OA16ControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OA16IControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OA16IKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OA16KControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OA8ControlLogix 8 Pt D/O 120/240V AC Module
1756-OA8DControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OA8EControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OB16DControlLogix 16 Pt 24V DC D/O Module
1756-OB16D-CCConformal Coated 1756-OB16D
1756-OB16DKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16EControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OB16E-CCConformal Coated 1756-OB16E
1756-OB16EKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16IControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OB16I-CCConformal Coated 1756-OB16I
1756-OB16IEFControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16IEFKControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16IEFSControlLogix 16 Point Digital Output
1756-OB16ISControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OB32ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/O Module
1756-OB32KControlLogix 32 Point Digital Output
1756-OB8ControlLogix 8 Pt 12/24V DC D/O Module
1756-OB8EIControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OB8IControlLogix 8 Pt DC D/O Iso Module
1756-OC8ControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OF4ControlLogix 4 Point A/O I or V Module
1756-OF4-CCConformal Coated 1756-OF4
1756-OF6CIControlLogix 6 Pt Isolated Module
1756-OF6CI-CCConformal Coated 1756-OF6CI
1756-OF6VIControlLogix 6 Pt Iso A/O Voltage Module
1756-OF8ControlLogix 8 Pt A/O I or V Module
1756-OF8HControlLogix 8 Pt A/O I or V HART Module
1756-OF8H-CCConformal Coated 1756-OF8H
1756-OF8IControlLogix 8 Point Analog Output
1756-OF8IHControlLogix 8 Pt A/O HART Isolated
1756-OF8IKControlLogix 8 Point Analog Output Isola
1756-OF8KControlLogix 8 Point Analog Output
1756-OG16ControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OH8IControlLogix 8 Point D/O Module
1756-ON8ControlLogix 8 Point D/O Module
1756-OV16EControlLogix 16 Point D/O Module
1756-OV32EControlLogix 32 Point D/O Module
1756-OV32E-CCConformal Coated 1756-OV32E
1756-OW16IControlLogix 16 Pt Digital Relay Module
1756-OW16IKControlLogix 16 Point Digital Output Rel
1756-OX8IControlLogix 8 Pt Digital Relay Module
1756-OX8I-CCConformal Coated 1756-OX8I
1756-PA72ControlLogix AC Power Supply
1756-PA72KControlLogix AC Power Supply
1756-PA75ControlLogix AC Power Supply
1756-PA75KControlLogix AC Power Supply
1756-PA75RControlLogix AC Redundant Power Supply
1756-PAR2ControlLogix Power Supply Bundle
1756-PAXTControlLogix AC XT Power Supply
1756-PAXTRExtended Temp AC Redundant Supply
1756-PB72ControlLogix 24V DC Power Supply
1756-PB72KControlLogix DC Power Supply
1756-PB75ControlLogix 24V DC Power Supply
1756-PB75-CCConformal Coated 1756-PB75
1756-PB75KControlLogix DC Power Supply
1756-PB75RControlLogix DC Redundant Power Supply
1756-PBR2ControlLogix Power Supply Bundle
1756-PBXTControlLogix 24V DC XT Power Supply
1756-PBXTRExtended Temp DC Redundant Supply
1756-PC75ControlLogix 48V DC Power Supply
1756-PH75ControlLogix 125V DC Power Supply
1756-PLSControlLogix Prog Limit Switch Module
1756-PSCA2ControlLogix Redundant P S Adaptor
1756-PSCA2-CCConformal Coated 1756-PSCA2
1756-PSCA2KControlLogix Adaptor
1756-PSCA2XTExtended Temp Redundant Supply Adapter
1756-RIOControlLogix Remote I/O Scanner Module
1756-RM2ControlLogix Redundancy Enhanced Module
1756-RM2KCLX Redundancy Module
1756-RM2XTControlLogix Extended Temp Modules
1756-RMC1ControlLogix 1 m RM Fiber Optic Cable
1756-RMC10ControlLogix 10 m RM Fiber Optic Cable
1756-RMC3ControlLogix 3 m RM Fiber Optic Cable
1756-SPESMNRML7SP Energy Storage Module-Non Remove
1756-SPESMNRMXTL7SPXT Energy Storage Module-Non Remove
1756-SPESMNSEL7SP Energy Storage Module-No Energy
1756-SPESMNSEXTL7SPXT Energy Storage Module-No Energy
1756-SYNCHControlLogix SynchLink Comms Module
1756-SYNCH-CCConformal Coated 1756-SYNCH
1756-TBCHControlLogix 36 Pin Screw Terminal Block
1756-TBEControlLogix Deep Terminal Block Housing
1756-TBNHControlLogix 20 Pin Screw Terminal Block
1756-TBS6HControlLogix 36 Pin Spring TRM Block
1756-TBSHControlLogix 20 Pin Spring TRM Block
1756-TC1515 m I/f Ethernet Transceiver Cable