PLC Rockwell‎ > ‎Micro 800‎ > ‎

Micro 810

PLC RockWell - Micro 810 là dạng smart relay controller của Rockwell, dòng này có màn hình 1.5 inch để lập trình gắn trên controller, có thể lập trình là không cần máy tính.
  • Relay ngõ ra chịu dòng cao (8A)
  • Tích hợp sẵn 4 kênh Analog  (0-10V, 10 bit)
    • Ứng dụng bao gồm điều khiển nhiệt độ, điều khiển máy nén, điều khiển thang máy
    • Có thể cấu hình lại 4 ngõ vào digital  thành 4 ngõ analog
  • Software để lập trình cho Micro 810 là Connected Component Workbench
Bulletin 2080
Catalog #
InputsOutputs
Analog In 0-10V (shared with DC In)
120/240V AC24V DC/V AC12V DCRelay24V DC SRC
2080-LC10-12QWB-8-4-4
2080-LC10-12AWA8--4--
2080-LC10-12QBB-8--44
2080-LC10-12DWD--84-4
Accessories
2080-LCDMicro810 1.5” LCD display with keypad and memory backup.
2080-USBADAPTERMicro810 USB adapter. Required when connecting to a PC for programming with Connected Components Workbench.
Micro 810 CPU
2080-LCD

2080-USBADAPTER
Comments