PLC Rockwell‎ > ‎Micro 800‎ > ‎

Micro 820


PLC Rockwell - Micro 820 cực kì ưu thế trong những ứng dụng cho máy standalone, tích hợp sẵn cổng ethernet và modbus RTU, linh hoạt trong lựa chọn IO với 2 plug-in module mở rộng.
Chúng ta có thể lựa chọn Micro 820 theo bảng dưới đây:
Catalog Number
InputsOutputs
Analog Out
0…10V DC
Analog In
0…10V
(shared)
PTO/PWM
Support
120V AC120/240V
AC
24V AC/DCRelay24V DC
SRC
24V DC 
Sink
2080-LC20-20QBB--12-7-141
2080-LC20-20QWB--127--14-
2080-LC20-20AWB8-47--14-
2080-LC20-20QBBR--12-7-141
2080-LC20-20QWBR--127--14-
2080-LC20-20AWBR8-47--14-

Comments