PLC Rockwell‎ > ‎Micro 800‎ > ‎

Micro 850 Expansion Module

2085 là module mở rộng chỉ dành cho dòng Micro 850.
  • Thiết kế nhỏ hep với kích thước 26mm cho 1 trạm và 46mm cho 2 trạm đấu dây song song, thiết kế này giúp tiết kiệm không gian tủ rất nhiều
  • Được thiết kế gắn ở bên phải của CPU, tháo lắp rất dễ dàng
  • Bao gồm các loại Digital IO, Analog IO, TC/RTD modules...

Bảng lựa chọn sản phẩm module mở rộng dùng cho PLC micro 850
 Mã Hàng Mô Tả
 2085-IQ16, 2085-IQ32T 16/32 Ngõ vào Digital, 12/24VDC, Sink/Source
 2085-OV1 16 Ngõ ra Digital, 12/24VDC, Sink
 2085-OB16 16 Ngõ ra Digital, 12/24VDC, Source
 2085-OW8, 2085-OW16 8/16 NGõ ra Relay, 2A
 2085-IA8 8 Ngõ vào 120 VAC
 2085-IM8 8 Ngõ vào 240 VA
 2085-OA8 8-pt 120/240 VAC output
 2085-IF4, 2085-IF8 4/8 kênh Ngõ vào Analog, 0 ~ 20mA, -10V ~ +10V,cách li, 14-bit
 2085-OF4 4 Kênh Ngõ ra Analog , 0 ~ 20mA, -10V ~ +10V,cách li, 12-bit
 2085-IRT4 4-ch RTD and TC , isolated, ±0.5 °C
 2085-ECR Tấm chặn cuối cho module

Comments