PLC Rockwell‎ > ‎Micro 800‎ > ‎

Micro 830


PLC Rockwel - Micro 830 Là dòng có giá thành thấp cho ứng dụng điều khiển Motion control thông qua HSC và PTO, nó có hạn chế là không có cổng ethernet và cũng không có modul mở rộng bên hông.
Các Model Sản Phẩm:
Catalog Number
InputsOutputs
Motion
Axis#
HSC*
110V AC24V DC/ACRelay24V Sink24V Source
2080-LC30-10QWB-64---2 HSC
2080-LC30-10QVB-6-4-1 PTO2 HSC
2080-LC30-16AWB10-6----
2080-LC30-16QWB-106---2 HSC
2080-LC30-16QVB-10-6-1 PTO2 HSC
2080-LC30-24QBB-14--102 PTO4 HSC
2080-LC30-24QVB-14-10-2 PTO4 HSC
2080-LC30-24QWB-1410---4 HSC
2080-LC30-48AWB28-20----
2080-LC30-48QBB-28--203 PTO6 HSC
2080-LC30-48QVB-28-20-3 PTO6 HSC
2080-LC30-48QWB-2820---6 HSC
Comments