PLC Rockwell‎ > ‎Micro 800‎ > ‎

Micro 800 Plug-in Module

PLC Rockwell micro 800 (820, 830, 850) có những máy không cần tăng thêm số lượng IO quá nhiều, tránh lãng phí thì Plug-in module là một lựa chọn tối ưu.
Lựa chọn sản phẩm Plug-in Module 
 Mã Hàng      Mô Tả
 2080-IQ4  4 Ngõ vàoDigital, 12/24VDC, Sink/Source, Type3
 2080-OB4  4 Ngõ ra Digital , 12/24VDC, Source
 2080-OV4  4 Ngõ ra Digital , 12/24VDC, Sink
 2080-OW4I  4-pt Ngõ ra Relay , Cách li, 2A
 2080-IQ4OB4  8 Kết hợp, 4 Ngõ vào Digital, 12/24VDC, Sink/Source, Type3, và 4 Ngõ ra Digital, 12/24VDC, Source
 2080-IQ4OV4  8 Ngõ Kết hợp, 4 Ngõ vào Digital, 12/24VDC, Sink/Source, Type3, và 4 Ngõ ra Digital, 12/24VDC, Sink
 2080-IF2, 2080-IF4  2/4 Ngõ vào Analog, 0-20 mA, 0-10V, Không cách li 12-bit
 2080-OF2  2 Ngõ ra Analog 0-20 mA, 0-10V,Không cách li 12-bit
 2080-SERIALISOL  RS232/485 Cổng tuyền thông nối tiếp cách li
 2080-TRIMPOT6  6-ch Trimpot Ngõ vào Analog
 2080-RTD2  2 kênh ngõ vào  RTD, Không cách li, ±1.0 °C
 2080-TC2  2 kênh ngõ vào TC, Không cách li, ±1.0 °C
 2080-MEMBAK-RTC  Memory Backup and High Accuracy RTC
 2080-MOT-HSC  Bộ đếm tốc độ cao, 250 KHz, Differential Line Receiver, 1 Digital Output
 2080-DNET20  DeviceNet Scanner, 20 Nodes

Comments