PLC Rockwell‎ > ‎

PLC 5

Các Dòng Sản Phẩm Của PLC-5
PLC-5/10™, PLC-5/12™,PLC-5/15™,PLC-5/25™,-5/VME™Các dòng CPU cổ điển
PLC-5/11™, PLC-5/20™, PLC-5/30™, PLC-5/40™,
PLC-5/40L™, PLC-5/60™, PLC-5/60L™, PLC-5/80™
Các dòng CPU cải tiến
PLC-5/20E™, PLC-5/40E™, PLC-5/80E™Các dòng CPU dùng Ethernet
PLC-5/20C™, PLC-5/40C™, PLC-5/46C™, PLC-5/80C™Các dòng CPU dùng ControlNet
PLC-5/26™, PLC-5/46™, PLC-5/86™Protected PLC-5 processors
PLC-5/V30™, PLC-5/V40™, PLC-5/V40L™, PLC-5/V80™VME PLC-5 processors


Đây là dòng PLC đã dừng sản xuất:
Product IDGiải ThíchDừng sản xuấtKhuyến Cáo Thay Thế
1785-L40CPLC-5 ControlNet
1.25 Processor
6/2017ControlLogix Processor
1785-L80BPLC-5 Processor6/2017ControlLogix Processor
1785-L80CPLC-5 ControlNet
1.25 Processor
6/2017ControlLogix Processor
1785-L80C15PLC-5 ControlNet
1.5 Processor
6/2017ControlLogix Processor
1785-L80EPLC-5 EtherNet
Processor
6/2017ControlLogix Processor

Comments